e-članarina

Sistem za upravljanje članstev v oblaku


E-Članarina je sistem v oblaku za upravljanje članstev v klubih in društvih. Razvit je bil v sodelovanju z nogometnim klubom Domžale in omogoča upravljanje z različnimi aspekti vodenja članstev kot so: evidence članov, beleženje plačanih članarin, izdajanje računov, itn.